Om Salam Nordic

På arabiska, kurdiska och persiska betyder salam ”fred”, ”frid” och ”Hej på Er”. Här hälsar vi på Sverige och Norden och önskar fred och frid för hela Norden och alla som lever i denna fantastiska del av världen!

Salam Nordic är den första svenska webbplatsen på arabiska, kurdiska och persiska som fokuserar på allt om Sverige, Norden, arabvärlden och Mellanöstern inom områdena litteratur, konst, historia, politik, sport, samhälle och lagar.

Salam Nordic försöker framförallt visa och beskriva Sverige och Norden för arabisk-, kurdisk och persisktalande i Norden (ca 450 000 invånare från Iran, Tadjikistan, Afghanistan, Kurdistan och 22 arabiska länder), arabvärlden och Mellanöstern (ca 550 miljoner invånare).

Salam Nordic försöker förverkliga integrationen mellan arabisk-, kurdisk och persisktalande som bor i Norden och de nordiska länderna och avser att underlätta för dem att parallellt med integrationen i Sverige och Norden behålla sina etniska och kulturella identiteter.

Dessa olikheter och mångfalden gör att våra besökare aktivt söker sig till Salam Nordic för att ta reda på information, ta del av tjänster och de senaste nyheterna. Salam Nordic finansieras med privata medel samt gåvor och hjälp från våra sponsorer.

Kontakta oss

Skicka e-post

Du är välkommen att skicka e-post till info@salamnordic.com.

Vår adress

Skicka brev och dylikt till:

Salam Nordic
Box 4080
102 62 Stockholm
Sweden

Telefonnummer och fax

Vår nummer är:

Mobil: +46(0)70 77 67 555

إستمع لإذاعة مونت كارلو
Use Real Player to Listen to Radio Monte Carlo Use Windows Media Player to Listen to Radio Monte Carlo