ورود ارزهمراه مسافر به ایران تا 10هزار یورو،خروج 5هزار    ایران : تمدید اعتبار کارت شناسایی ملی منقضی اعتبار   مقررات جدید تردد مشمولین نظام وظیفه مقیم خارج از ایران    ایران:جریمه سربازان غایب برای صدورمعافیت مشخص شد+جدول   تسهیلات ویژه برای دانشجویان مشمول مقیم خارج از ایران