تصویر شهیدحججی بر دستان دانشجویان ترکیه ‌   ده کشورمطلوب چهان برای مهاجرین  پس از تسخیرعفرین، مجسمۀ کاوۀ آهنگر را در یکی از میادین مرکزی شهر   عرضه دو نسخه پیش نمایش تازه ویندوز 10  توصیه امروز:کسی باش که خودت می‌خوای،نه چیزی که مردم میخوان ببینن